ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9448017884

ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  2021
  ಮಾದ್ಯಮ ಸಂವಾದ
ನೂರಾರು ಬಂದೂಕುಗಳಿಗೆ
ಹೆದರದ ನಾನು
ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತೇನೆ. 
*ನೆಪೋಲಿಯನ್*
ಜುಲೈ 1 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ     4.ಗಂಟಿಗೆ   ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಿಂದ     ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 100 ಜನರಿಗೆ   ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ  Google meet ನಲ್ಲಿ Googlemeet  paasword/ links http://meet.google.com/tkr-diqh-dbj
ಪತ್ರಕರ್ತರ ದಿನ
ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ *ಶುಭಾಶಯ*