ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರುವುದು

ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ

ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ

ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ

ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ