ಯಾರು ಸೇರಬಹುದು ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್‍ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂಊ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪತ್ರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಿನ, ವಾರ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವರದಿಗಾರ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಸೈನರ್, ಉಪ ಸಂಪಾದಕರು, ಸಂಪಾದಕರು, ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವವರು, ಹವ್ಯಾಸಿ ಸುದ್ದಿ… Read More